GołąbSyndrom wypalenia.

Obserwując przedstawicieli różnych profesji (wymagających stałych kontaktów z ludźmi), zauważamy czasem, że niektórzy z nich wypalili się zawodowo. Jak dochodzi do stanu wypalenia, powodującego, że lubiana niegdyś praca staje się ciężarem ponad siły ?

Stres zawodowy powstaje wtedy, gdy zasoby człowieka nie wystarczają na zaspokojenie wymagań płynących z zawodu . Oznacza to, że osoba nie jest w stanie przystosować się do zmieniających się warunków wynikających z wykonywanej pracy.

Grupy najbardziej narażone na stres i rozwój syndromu wypalenia zawodowego to lekarze, pielęgniarki, nauczyciele (szczególnie szkół podstawowych), psychologowie, terapeuci, pracownicy socjalni, strażacy, policjanci, urzędnicy.

Skutkiem wystąpienia pełnoobjawowego syndromu wypalenia zawodowego jest wzrost konfliktów w relacjach z innymi ludźmi, odnoszenie się do nich z nieufnością, zazdrością . Pojawia się poczucie winy, krzywdy, lęku. Lęk pojawia się, ponieważ przestają działać mechanizmy obronne, które były skuteczne we wcześniejszych etapach. Może wystąpić obniżenie nastroju , myśli i próby samobójcze ale też sięganie po alkohol i narkotyki. Chroniczne napięcie, będące efektem wypalenia, owocuje obniżeniem odporności i wzrostem zachorowań.

 

Grażyna Greń

Psycholog, psychoterapeuta