INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016r.), zwanego dalej RODO:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Psychologiczny Grażyna Greń, z siedzibą we Wrocławiu, tel. 605 094 608, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z udzielenia Pani/Panu pomocy psychologiczno-terapeutycznej.

 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Gabinet Psychologiczny Grażyna Greń, z siedzibą we Wrocławiu, tel. 605 094 608, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konsultacji lub/i terapii oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z zasadami przechowywania dokumentacji medycznej, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami (Art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta, Dz.U.2017.0.1318 t.j.)

 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o udzielenie pomocy psychologiczno-terapeutycznej i związanych z nią założeń kontraktowych.

 8. Dane udostępnione przeze Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmiot, któremu na mocy odrębnej umowy zostało powierzone prowadzenie rozliczeń księgowych Administratora celem wystawienia faktury za usługę.

 9. Administrator Pani/Pana danych nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 10. Nie będzie również stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na profilowaniu.

 11. Ma Pani/Pan prawo do zachowania w tajemnicy informacji z Panią/Panem związanych. Administrator wykonujący zawód psychologa, psychoterapeuty, zobowiązany jest zachować w tajemnicy informacje związane z Panią/Panem, w szczególności ze stanem Pani/Pana zdrowia (Art. 13 i 14 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta, Dz. U. 2017.0.1318).

Administrator