Czym jest mobbing?

Mobbing to traktowanie jakiejś osoby w miejscu pracy często i przez dłuższy czas gorzej niż pozostałych pracowników. Osoba taka czuje się izolowana, szykanowana i dręczona. Mobbing jest przyczyną stresu, najczęściej przewlekłego, zmieniającego zachowanie danej osoby, co w konsekwencji może prowokować u pracowników kolejne działania mobbingowe, powodując powstanie błędnego koła.

Kto jest najbardziej zagrożony ryzykiem mobbingu?

1)  Kobiety- ryzyko mobbingu jest o 75 % wyższe u kobiet niż u mężczyzn.
2)  Wysokie ryzyko mobbingu występuje u praktykantów.
3)  Osoby poniżej 25 roku życia.
4)  Nieco bardziej na ryzyko mobbingu narażona jest grupa 55+.

Ze względu na wykonywany zawód, na mobbing najbardziej narażone są osoby:

- zatrudnione w administracji
- w zawodach związanych z opieką społeczną;
- sprzedawcy;
- pracownicy banku;
- pracownicy firm ubezpieczeniowych;
- osoby pracujące w sektorze ochrony zdrowia.

Sprawcami mobbingu mogą być nie tylko przełożeni, ale również współpracownicy, w kombinacji z przełożonymi lub bez. Im niższa pozycja w pracy, tym większe prawdopodobieństwo mobbingu ze strony kolegów. Im wyższa pozycja, tym bardziej rośnie zagrożenie mobbingiem ze strony przełożonych.

Najczęstsze praktyki mobbingowe:

- Działania koncentrujące się na zadaniach (utrudniające ich wykonanie);
- Odbieranie kompetencji decyzyjnych;
- Izolacja społeczna (unikanie, nie rozmawianie, wykluczenie z grupy);
- Atak na osobę i jej sferę prywatną,
- Ośmieszanie, plotki, żartowanie z życia prywatnego.

 

Grażyna Greń

Psycholog, psychoterapeuta