Specjalista psycholog kliniczny (dawny II º specjalizacji z psychologii klinicznej).

Certyfikowany psychoterapeuta pozytywny.

Superwizja pracy terapeutycznej u certyfikowanych superwizorów

Ukończone studia magisterskie na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek psychologia (1980r.).

  • ukończone  szkolenie mistrzowskie z psychoterapii pozytywnej  (wrzesień 2015) tytuł Certified Positive Psychotherapist. (Word Association for Positive Psychotherapy (WAPP) w kooperacji z International Academy of Positive and Transcultural Psychoterapy (IAPP), European Federation of the Centers for Positive Psychotherapy (EFCPP), Wiesbaden Academy of Psychotherapy). (Wrocławskie Centrum Psychoterapii Pozytywnej)
  • Roczny kurs obejmujący 96 godz. „Otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego, zakończony certyfikatem (Dr med.Werner Schtze, dr n.med.Renata Wojtyńska, Rada Programowa Prof.dr hab.n.med Bogdan de Barbaro)

  • doświadczenie w badaniu osób ze schorzeniami układu nerwowego, pozwalające na badanie pamięci i innych funkcji poznawczych (mowy, myślenia, praksji) u osób z uszkodzeniem mózgu (po wylewie, operacji guza mózgu, z podejrzeniem choroby Alzheimera), a także ćwiczeniem pamięci u osób dorosłych. Ukończone szkolenia z Neuropsychologii klinicznej i terapii neuropsychologicznej, m.ii. Problemy współczesnej neuropsychologii (kurs prowadzony przez prof. Berenice Markopulos z USA). Diagnostyka różnicowa chorób przebiegających z otępieniem.
  • badania dorosłych: poziom IQ, badanie osobowości (MMPI2; ukończone szkolenia w posługiwaniu się kwestionariuszem osobowości MMPI, MMPI2).

  • terapia psychologiczna w modalności psychoterapii pozytywnej oraz porady psychologiczne;

Ponadto między innymi ukończone szkolenia z:

  • Orzecznictwa sądowo - psychologicznego.
  • Posługiwania się Baterią Testów Holsteada Reitana.
  • Polityki socjalnej w Unii Europejskiej realizowanej przez organy samorządowe w Niemczech ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad osobami uzależnionymi od narkotyków i alkoholu i ich rodzinami. Hamburg 2004.
  • Aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2004.