Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła pięcioletnie magisterskie studia wyższe na kierunku Psychologia, w Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ukończyła pięcioletnie szkolenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej w formie studiów podyplomowych, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu (obecnie SWPS Uniwersytet Humanistyczny Filia we Wrocławiu.) 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradniach Zdrowia Psychicznego na terenie Wrocławia oraz Wielkopolski. W strukturach Rodzinnej Pieczy Zastępczej, (w jednostkach miejskich i powiatowych) oraz w pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

Posiada doświadczenie kliniczne w pracy z pacjentami dorosłymi, dziećmi oraz ich rodzinami, (pomoc psychologiczna, terapia, interwencja kryzysowa). Obecnie rozwija swoje doświadczenie zawodowe jako psycholog w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym.

Przez wiele lat zajmowała się problemami dzieci umieszczonymi w pieczy zastępczej, opiekunów zastępczych oraz problemami rodziców biologicznych. Zajmowała się również diagnozą kompetencji kandydatów do pełnienia funkcji opiekunów zastępczych (badanie psychologiczne oraz sporządzanie opinii o kandydatach).

Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu, w dniu 16.03.2018 r. została ustanowiona biegłym sądowym w dziedzinie Psychologii klinicznej, specjalizacja: dzieci i młodzież jako ofiary i świadkowie przestępstw, diagnoza kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców, opiekunów i kandydatów na opiekunów. Współpracuje z Prokuraturami na terenie Wrocławia i województwa Dolnośląskiego oraz z Sądami Rodzinnymi.

Uczestniczy w kursach i szkoleniach, m.in. dotyczących problematyki wykorzystywania seksualnego dzieci, terapii behawioralnej ukierunkowanej na modyfikację zachowania w terapii dzieci, psychoterapii zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży.

Jest autorką publikacji pt. „Rzecz o poszukiwaniu sensu, czyli popędowo-znaczeniowy kontekst snu. Psychoanalityczna koncepcja człowieka”, która ukazała się w tomie pt., „Poznać człowieka. Szkice z antropologii człowieka”.

Zajmuje się:

- Badaniem i diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży oraz skierowaną do nich pomocą terapeutyczną;

- Wstępną pomocą dzieciom i młodzieży po doświadczeniu przemocy;

- Poradnictwem dla rodziców;

- Badaniem i diagnozą psychologiczną dorosłych oraz skierowaną do nich pomocą terapeutyczną;

- Poradnictwem psychologicznym.

- Opiniowaniem.