Zajmujemy się diagnozą i pomocą psychologiczną świadczoną:
osobom dorosłym (Grażyna Greń, Anna Winowska)
i dzieciom (Anna Winowska).

W pracy kierujemy się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.

Mgr Grażyna Greń pracuje w nurcie psychoterapii pozytywnej, odwołującej się do humanistycznej i transkulturowej koncepcji człowieka, podkreślającej jego potencjalne zdolności do samorozwoju.