Gabinet Psychologiczny

Zajmujemy się diagnozą i pomocą psychologiczną świadczoną osobom dorosłym (Grażyna Greń, Anna Winowska) i dzieciom (Anna Winowska).

W pracy kierujemy się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.